FinanciŽle gegevens

Voor de contributie krijgt u een acceptgiro in de maand januari toegestuurd.
Overige geldzaken worden geregeld per Rabobank Rhenen

NL93RABO 036.70.30.764

Tav Penningmeester Kon.Ned.Ver.EHBO afd. Rhenen-Achterberg
Dhr. S. Lombaers

Heeft u nog vragen , kunt u contact opnemen met onze penningmeester

penningmeester@ehbo-rhenen-achterberg.nl

EHBO vereniging
Rhenen-Achterberg